Naše filozofie

Již od založení naší společnosti věříme, že spokojenost zákazníka je smyslem naší práce. Proto stavíme filozofii našeho podnikání na několika pilířích:

  • požadavky zákazníka stavět na první místo,
  • při budování vztahů se zákazníky klást důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,
  • neustále rozšiřovat a zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb,
  • využívat nejmodernější technologie při zachování znalosti tradičních postupů,
  • vytvářet nadstandardní pracovní podmínky pro naše zaměstnance a neustále zvyšovat jejich odbornost,
  • dbát na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a partnerů
  • dodržování platných ustanovení všech zákonných předpisů a norem,
  • pěstovat v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví.