Vzdělávání

Společnost Master Truck s.r.o. získala v druhé polovině roku 2013 prostředky na realizaci vzdělávání zaměstnanců. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR, Evropské unie a státního rozpočtu ČR, konkrétně z programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Registrační číslo projektu je CZ.1.04/1.1.02/94.00419

Cíle tohoto projektu:

Vzhledem k faktu, že se naše společnost neustále snaží o zkvalitňování svých nabízených služeb v oboru servisních služeb hlavně pro nákladní vozidla, rozhodli jsme se našim zaměstnancům poskytnout školení v autorizovaných školících střediscích značek VOLVO, MERCEDES, BPW, WABCO a JALTEST (poskytovatel diagnostických zařízení). Díky tomuto projektu a prostředcích získaných z fondů na vzdělávání zaměstnanců se nám tento záměr stal dosažitelný v mnohem kratším časovém horizontu, než bylo původně kalkulováno. Tematické okruhy školení jsme zvolili pro tu problematiku, kterou dnes s jistotou dokáží řešit pouze autorizované servisy jmenovaných značek. Ostatní problematiku již naši zaměstnanci řeší díky již proběhlým školením, bohatým zkušenostem a praxi. Díky škále nabízených služeb a širokému záběru na trhu servisních služeb se domníváme, že po absolvování těchto vzdělávacích školení, bude naše společnost nad úrovní autorizovaných servisů, které dnes mnohdy nedokáží nabídnout komplexnost služeb na jednom místě. V případě pozitivního přínosu těchto vzdělávacích kurzů jsme připraveni v těchto vzdělávacích kurzech pokračovat, zvětšit kapacity našich servisních středisek tak, abychom uspokojili všechny naše zákazníky v co nejkratší době. To samozřejmě povede k nutnosti zavedení nových pracovních míst.

V roce 2015 došlo k proškolení našich zaměstnanců v následujících okruzích: VOLVO, JALTEST, BPW a rovné příležitosti mužů a žen. Absolvováním těchto školení, která byla financována z projektu "Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Master Truck", došlo ke zlepšení konkurenceschopnosti společnosti Master Truck s.r.o. a zároveň se zvýšila odbornost jednotlivých proškolených zaměstnanců.