RODO – OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z czeską ustawą nr 101/2000 Sb. w brzmieniu obowiązującym (Ustawa o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych ustaw, zwana dalej „ustawą”) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora MASTER TRUCK s.r.o. (zwanego dalej „administratorem”) oraz jego pracowników i partnerów.

CEL PRZETWARZANIA

Zbieramy Twoje dane osobowe do następujących celów:

Rejestracji danych zawartych w zapytaniach z formularzy kontaktowych umieszczonych na stronach internetowych;
Abyśmy mogli należycie zrealizować zamówienie, skontaktować się z Tobą w razie potrzeby oraz zachować Twoje dane na przyszłość.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Udzielasz zgody na okres maksymalnie 10 lat od dnia jej udzielenia.
Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie, wystarczy napisać wiadomość z adresu e-mail, który jest u nas zarejestrowany. Usuniemy wszystkie dotyczące Ciebie dane, które przechowujemy.
Dane osobowe oznaczają dane zawarte w formularzu zamówienia i formularzu kontaktowym.

Administrator oświadcza, że będzie zbierać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji ustalonego celu oraz przetwarzać je tylko i wyłącznie zgodnie z celem, w którym zostały zebrane. Pracownicy administratora lub inne osoby fizyczne przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy z administratorem oraz inne osoby zobowiązane są do zachowania poufności co do danych osobowych, również po zakończeniu stosunku pracy lub prac.

PLIKI COOKIES

Na naszych stronach wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Techniczne/systemowe – na pierwszych stronach, krótkotrwałe
Odpowiadają za poprawne działanie podstawowych funkcji strony internetowej, tj. logowanie, zapamiętywanie ustawień, korzystanie z usług itp.

Statystyczne i diagnostyczne – na pierwszych stronach, długotrwałe
Wykorzystywane są do generowania anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej.
U nas jest to na przykład usługa Google Analytics.

Ważne: W plikach cookies nigdy nie umieszczamy danych wrażliwych ani danych osobowych. Żadne z utworzonych przez nas plików cookies nie pozwalają na indywidualną identyfikację użytkownika/czytelnika, zbierane dane są anonimowe.

Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookies: Zgoda na zapisywanie plików cookies jest dobrowolna. Jeśli chcesz, możesz zablokować wybrane lub wszystkie pliki cookies albo usunąć pliki cookies, które zostały już zapisane.

Wszystkie szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies oraz możliwości ich zablokowania w różnego typu przeglądarkach internetowych znajdziesz na przykład na stronie www.aboutcookies.org.